English version

Școala doctorală de Teologie „Isidor Todoran”. Aparţinând Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă oferă studenţilor o pregătire teologică completă (pe cele 3 nivele de studii), ancorată la nevoile lumii de azi. Din punct de vedere administrativ Facultatea de Teologie Ortodoxă are o istorie relativ recentă, fiind reînființată după anul 1989, în cadrul programului general de reabilitare a învățământului religios. Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran”, regăsită în lista Scolilor Doctorale din UBB, îți are începuturile în anul 1994. Primul profesor a fost Părintele prof. univ. dr. Ioan I. Ică sr., transferat de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, cu 10 doctoranzi prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 3854/1995 (având drept de coordonare de doctorat încă din 1984). În anul 1996 a fost organizat primul examen de admitere la doctorat în Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. În 1998 a avut loc primul examen de susţinere a unei teze de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (Arhid. Lect. Ioan I. Ică jr.) –

       Până în anul 1999, conform legislației în vigoare atunci, învățământul la nivel doctoral a funcționat având și profesori titulari de la Universitatea din București. Astfel, au activat și la Cluj-Napoca:

 • Pr. prof. univ. dr. Dumitru Radu: Teologie Morală, Ascetică și Etică Socială,
 • Prof. univ. dr. Emilian Popescu: Istoria Bisericii Ortodoxe Române și Bizantinologie. În anul 2001 Prof. univ. dr. Emilian Popescu, profesor consultant, s-a transferat de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca în calitate de conducător de doctorat (cu dreptul de a conduce doctorate din 1978), unde a funcționat până în anul 2002 când s-a transferat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae a Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași.
 • Pr. prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu: Muzică Bisericească şi Ritual

            Din anul 1999 au dobândit calitatea de conducători de doctorat cadre didactice titulare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca:

 1. Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, specializarea: Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noţiuni de Paleografie (OM nr. 4189/9, august 1999);
 2. Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, specializarea: Istorie Bisericească Universală (OM nr. 3982/11 iunie 2001);
 3. Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, specializarea: Muzică bisericească şi Ritual (OM nr. 4308/ 28 august 2002);
 4. Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, specializarea: Studiul Biblic şi Exegeza Noului Testament (OM nr. 4110/5 iunie 2003);
 5. Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, specializarea: Misiologie şi Ecumenism (OM nr. 4629/7 septembrie 2004);
 6. Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, specializarea: Teologia Biblică a Vechiului Testament cu noţiuni de Arheologie Biblică şi Limbă Ebraică Clasică (OM nr. 1071/15 mai 2007);
 7. Arhim. prof. univ. dr. Teofil (Cristian) Tia, specializarea: Teologie Pastorală (OM nr. 166/7 aprilie 2014);
 8. Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, specializarea: Morală creștină (OM nr. 378/15 iulie 2014);
 9. Pr. prof. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan, specializarea: Istorie Bisericească Universală

(OM nr. 3466/22 martie 2018);

 1. Pr. conf. univ. dr. Patriciu-Dorin Vlaicu, specializarea: Drept Canonic și Administrație Bisericească (OM nr. 3462/22 martie 2018).
 2. Pr. Conf. Univ. Dr. Cristian-Sebastian Sonea
 3. Conf. Univ. Dr. Nicușor Turcan

Transferuri/afilieri la Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca:

 • P.S. Prof. univ. dr. Ioan (Andrei) Andreicuț, specializarea: Spiritualitate Creștin- Ortodoxă (căruia i-a fost conferită calitatea de „conducător de doctorat″ prin OM nr. 5364/6 octombrie 2010 la Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia), s-a transferat la Cluj-Napoca în anul 2012;
 • prof. univ. dr. Vasile Gordon, specializarea: Omiletică și Catehetică (căruia i-a fost conferită calitatea de „conducător de doctorat″ prin OM nr. 4807/17 august 2005 la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul″ de la Universitatea din București), s-a transferat la Cluj-Napoca în anul 2013.

       În anul 2007 – conform noii legislații în vigoare – s-a constituit Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca în forma actuală, conferindu-i-se numele Părintelui Profesor Isidor Todoran.
Directori:

 • prof. univ. dr. Alexandru Moraru (2007-2012);
 • prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb (2012-2017);
 • Prof. univ. dr. Teofil Tia (2017-2020, mandate încetat odată cu alegerea în funcția de decan al Facultății de Teologie Ortodoxă);
 • Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu (2020)

       Secretariatul Școlii Doctorale este asigurat din 2012 de Dr. Teodora-Ilinca Mureşanu.