Îndrumători de doctorat

Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu
Directorul Școlii Doctorale, Muzică Bisericească și Ritual

Email: vasile.stanciu@ubbcluj.ro
Curriculum vitae

Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Tia
Director, Teologie Pastorală

Email: teofil.tia@ubbcluj.ro

Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Gordon
Catehetică și Omiletică

Email: vasile.gordon@ubbcluj.ro
Curriculum vitae

Pr. Conf. Univ. Dr. Patriciu Vlaicu
Drept Canonic și Administrație Bisericească

Email: patriciu.vlaicu@ubbcluj.ro
Curriculum vitae

Consiliul școlii
Teologie Sistematică
Teologie Practică
Teologie Istorică
Teologie Biblică