Îndrumători de doctorat

Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru
Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noțiuni de Paleografie

Email: alexandru.moraru@ubbcluj.ro
Curriculum vitae

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Vasile Leb
Istorie Bisericească Universală

Email: ioan.leb@ubbcluj.ro
Curriculum vitae

Pr. Prof. Univ. Dr. Gabriel Gârdan
Istorie Bisericească Universală

Email: gabriel.gardan@ubbcluj.ro

Consiliul școlii
Teologie Sistematică
Teologie Practică
Teologie Istorică
Teologie Biblică