English version

Școala Doctorală Clujeană de Teologie Ortodoxă s-a înființat în anul 1994.

Primul ei profesor a fost Părintele prof. univ. dr. Ioan I. Ică sr., transferat de la Universitatea „Lucian Blaga″ din Sibiu, cu 10 doctoranzi (având drept de coordonare de doctorat încă din 1984).
În 1998 a avut loc primul examen de susţinere a unei teze de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (Arhid. Lect. Ioan I. Ică jr.).
Până în anul 1999, conform legislației în vigoare atunci, a funcționat având și profesori titulari la Universitatea din București. Astfel, au activat și la Cluj-Napoca:

  • Pr. prof. univ. dr. Dumitru Radu: Teologie Morală, Ascetică și Etică Socială,
  • Prof. univ. dr. Emilian Popescu: Istoria Bisericii Ortodoxe Române și Bizantinologie;
  • Pr. prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu: Muzică Bisericească şi Ritual

Din 1999 au dobândit calitatea de conducători de doctorat cadre didactice titulare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca:

1. Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, specializarea: Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noţiuni de Paleografie (OM nr. 4189/9, august 1999);
2. Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, specializarea: Istorie Bisericească Universală (OM nr. 3982/11 iunie 2001);
3. Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, specializarea: Muzică bisericească şi Ritual (OM nr. 4308/ 28 august 2002);
4. Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, specializarea: Studiul Biblic şi Exegeza Noului Testament (OM nr. 4110/5 iunie 2003);
5. Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, specializarea: Misiologie şi Ecumenism (OM nr. 4629/7 septembrie 2004);
6. Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, specializarea: Teologia Biblică a Vechiului Testament cu noţiuni de Arheologie Biblică şi Limbă Ebraică Clasică (OM nr. 1071/15 mai 2007);
7. Arhim. prof. univ. dr. Teofil (Cristian) Tia, specializarea: Teologie Pastorală (OM nr. 166/7 aprilie 2014);
8. Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, specializarea: Morală creștină (OM nr. 378/15 iulie 2014);
9. Pr. Conf. univ. dr. Gavriel Gârdan, specializarea: Istorie Bisericească Universală;
10. Pr. Conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu, specializarea: Drept Canonic și Administrație Bisericească;

Transferuri/afilieri la Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca:
11.  I.P.S. Prof. univ. dr. Ioan (Andrei) Andreicuț, specializarea: Spiritualitate Creștin-Ortodoxă (căruia i-a fost conferită calitatea de „conducător de doctorat″ prin OM nr. 5364/6 octombrie 2010 la Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia), s-a transferat la Cluj-Napoca în anul 2012;
12. Pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon, specializarea: Omiletică și Catehetică (căruia i-a fost conferită calitatea de „conducător de doctorat″ prin OM nr. 4807/17 august 2005 la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul″ de la Universitatea din București), s-a transferat la Cluj-Napoca în anul 2013.

    În anul 2007 – conform noii legislații în vigoare – s-a constituit Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca în forma actuală, conferindu-i-se numele Pr. Profesor Dr. Isidor Todoran.

  Directori:

Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru (2007-2012);
Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb (2012-2017);
Arhim. Prof. univ. dr. Teofil Tia