Îndrumători de doctorat

IPS Prof. Univ. Dr. Andrei Andreicuț
Spiritualitate Creștin-Ortodoxă
Email: andrei.andreicut@ubbcluj.ro
Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel
Misiologie și Ecumenism
Email: valer.bel@ubbcluj.ro
Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Iloaie
Morală Creștină
Email: stefan.iloaie@ubbcluj.ro
Pr. Conf. Univ. Dr. Cristian-Sebastian Sonea
Email: cristian.sonea@ubbcluj.ro
Conf. Univ. Dr. Nicolae Turcan
Email: nicolae.turcan@ubbcluj.ro
Consiliul școlii
Teologie Sistematică
Teologie Practică
Teologie Istorică
Teologie Biblică