Îndrumători de doctorat

Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu
Decan, Muzică Bisericească și Ritual
Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Tia
Director, Teologie Pastorală
Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Gordon
Catehetică și Omiletică
Consiliul școlii
Teologie Sistematică
Teologie Practică
Teologie Istorică
Teologie Biblică