Îndrumători de doctorat

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă
Teologia Biblică a Vechiului Testament cu noțiuni de Arheologie Biblică și Limbă Ebraică Clasică
Email: ioan.chirila@ubbcluj.ro
Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană
Studiu Biblic și Exegeza Noului Testament
Email: stelian.tofana@ubbcluj.ro