Îndrumători de doctorat

Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru
Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noțiuni de Paleografie
Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Vasile Leb
Istorie Bisericească Universală
Pr. Conf. Univ. Dr. Gabriel Gârdan
Istorie Bisericească Universală
Consiliul școlii
Teologie Sistematică
Teologie Practică
Teologie Istorică
Teologie Biblică