PROGRAM

Link de logare:

https://zoom.us/j/2995140431?pwd=QWd2YURVRGFJTkptU3lYamR0UzFGZz09

Luni, 30 mai, ora 9:00, Sala de Muzică Vasile Petrașcu (212)

 

SESIUNEA INAUGURALĂ:

 • Cuvântul de deschidere – Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, Directorul Școlii Doctorale de Teologie „Isidor Todoran”
 • Cuvântul ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit ANDREI
 • Cuvântul Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Tia – Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
 • Dragoș Ursu – istoric și cercetător la Muzeul Unirii din Alba Iulia: Părintele Florea Mureșan – Biografie spirituală și ideologii totalitare în secolul XX; Prolegomene la o istorie prosopografică a ortodoxiei clujene

 

SECȚIUNEA ISTORIE, Sesiunea I, 10:00-11:30

Moderatori: Pr. Lect. Univ. Dr. Cosmin Cosmuța; Drd. Daniela Ivanovici

 1. Lucia Câmpeanu, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Istoria Bisericii Universale, Pr. Prof. Univ. Dr. Gabriel Gârdan, Online, Inițiatorii mișcărilor pietiste după Reformă – răspândirea și influența lor
 2. Mărioara Drăgan Mihai, Școala Doctorală „Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, Patrologie, Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu, Online, Repere isihaste în scrierile lui Clement Alexandrinul
 3. Moisei Lucian Mihail, Școala Doctorală a Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Pr. Prof. Univ. Dr. Ion Vicovan, Online, Două aspecte inedite din viața Cuviosului Antipa de la Calapodești, un sfânt isihast român puțin cunoscut
 4. Pr. Claudiu Ionuț Boia: Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Istoria Bisericii Universale, Pr. Prof. Univ. Dr. Gabriel- Viorel Gârdan, Creștinismul lui Hitler – discursul dictatorului despre Biserică

 

SECȚIUNEA TEOLOGIE  SISTEMATICĂ, Sesiunea a II-a, 11:30-14:00

Moderatori: Pr. Lect. Univ. Dr. Paul Siladi; Dr. Gabriel Noje

 1. Lazăr Ciprian-Lucian, Școala Doctorală „Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, Misiologie, Pr. Prof. Univ. Dr. David Pestroiu, Online, Rugăciunile pentru cei adormiți – Aspecte misionare
 2. Pr. Necula Cristian, Școala Doctorală „Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, Misiologie, Pr. Prof. Univ. Dr. David Pestroiu, Experiența rugăciunii în postmodernitate
 3. Pr. Marius Ciprian Babiuc, Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, Teologie Morală, Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Popa, Online, Infertilitatea o provocare a familiei contemporane – rolul rugăciunii în viața familiei fără copii
 4. Pr. Vîrban Dan, Școala Doctorală a Facultății de Teologie din Alba Iulia, Teologie Dogmatică, Pr. Prof. Univ. Dr. George Remete, Isihasmul: Tămăduirea și sfințirea persoanei în teologia Sfântului Sofronie de Saharov
 5. Cioraneanu Cristian Marian, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Morală creștină, Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Iloaie, Online, Realitatea virtuală vs Realitatea spirituală
 6. Istrate Lucian-Alin: Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă „ Ilarion Felea” din Arad, Morală creștină, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Vlad, Online, Descoperirea lui Dumnezeu în rugăciunea de la chilie și în vremea Dumnezeieștii Liturghii în învățătura Arhimandritului Emilianos Simonopetritul
 7. Ostaș Petru Adrian: Școala Doctorală „ Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Teologie Morală, Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Iloaie, Sfântul Isihie Sinaitul – unul din principalii exponenți ai spiritualității sinaite

PAUZĂ DE MASĂ 14:00-15:00

 

SECȚIUNEA TEOLOGIE BIBLICĂ, Sesiunea a III-a,  15:00-16:40

Moderatori: Diac. Conf. Univ. Dr. Olimpiu Benea; Drd. Bogdan Negrea 

 1. Negrea Bogdan: Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Vechiul Testament, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, Teologia pustiei – 40 de ani de pribegie pentru popor
 2. Pr. Boboia Nicolae Ioan, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Noul Testament, Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, Eu pentru aceștia Mă rog; nu pentru lume Mă rog? (In. 17,9) – O perspectivă paradoxală a Rugăciunii arhierești a Mântuitorului?
 3. Fleșer Flaviu Gabriel, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Noul Testament, Pr. Prof. Univ. Stelian Tofană, Online, Rugăciunea din Ghetsimani: Agonie?
 4. Pr. Daniel Corîu, Școala Doctorală „Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, Noul Testament, Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Coman, Online, Caracterul ascetic-misionar al rugăciunii la Sfântul Pavel și în literatura niptico-filocalică
 5. Silviu Mut, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Noul Testament, Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, Rugăciune și înțelepciune: Iacov 1:5-8   

 

SECȚIUNEA TEOLOGIE PRACTICĂ, Sesiunea a IV-a, 16:40-19:00

Moderatori: Arhid. Lect. Univ. Dr. Daniel Mocanu; Drd. Pop Daniel-Matei

 1. Pr. Armand Bratu, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Drept Canonic, Pr. Prof. Univ. Dr. Patriciu Vlaicu, Online, Sfântul Ioan Gură de Aur – despre locul Sfintei Scripturi în viața creștinilor
 2. Mihaela Brânză, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Teologie Pastorală, Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Tia, Online, Jocul și rugăcinea la vârsta preșcolarității – mijloace de sfințire familială
 3. Pr. Nicolae-George Barbu, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Omiletică și Catehetică, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Gordon, Online, Sfântul Dionisie din Olimp – reprezentant de seamă al vieții isihaste a veacului al XVI-lea
 4. Pr. Irimiea Alexandru Arsenie, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Teologie Pastorală, Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Tia, Online, Tulburările emoționale în viața monahală – vindecare prin credință și sprijin specializat
 5. Pr. Cosmin-Ioan Boga, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Teologie Pastorală, Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Tia, Teologie, rugăciune, isihie, mistică – evoluție lingvistică și de conținut a termenilor
 6. Călin Drăgeanu, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Teologie Pastorală, Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Tia, Personalitatea și inconștientul spiritual în lucrarea pastorală
 7. Nevodar Mihai, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Teologie Pastorală, Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Tia, Titlul rezervat

ORA 19:00 – CINA 

MARȚI, ora 8:00, Sala de Muzică Vasile Petrașcu (212)

 

TEOLOGIE BIBLICĂ, Sesiunea a V-a, 8:00-10:00

Moderatori: Pr. Lect. Univ. Dr. Stelian Pașca-Tușa; Drd. Alexandru Dumitrescu

 1. Alexandru Dumitrescu, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Noul Testament, Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, Online, Rugăciunea – dialogul veșnic al omului cu Dumezeu spre schimbarea lumii
 2. Asnat Klaiman, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Vechiul Testament, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, Online, An agreement signed in wine (Gen 14, 1-24, Jos 9, 1-27, 1Sam 25, 2-44)
 3. Pr. Mihai Bodnariuc, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Vechiul Testament, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, Online Numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament și Numele lui Dumnezeu în Noul Testament. Perspectivă imiaslavă
 4. Pr. Florin Purice, Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, Vechiul Testament, Pr. Prof. Univ. Dr. Semen Petre, Online, Rugăciunea în cartea profetului Iona: forme, conținut și efect
 5. Ierom. Sofian Marian Găman, Școala Doctorală „Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, Noul Testament, Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Coman, Teologia vie vs teologia abstractă – repere în opera Sfântului Grigorie Palama

 

SECȚIUNEA TEOLOGIE SISTEMATICĂ, Sesiunea a VI-a, orele 10:00- 13:00

Moderatori: Pr. Lect. Univ. Dr. Răzvan Perșa, Drd. Radu Micu 

 1. Grigore Chira, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Morală creștină, Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Iloaie, Online, Părintele Nicolae Delarohia – rugăciunea în faptă
 2. Jumugă Dragoș Cătălin, Școala Doctorală „Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, Misiologie și Ecumenism, Pr. Prof. Univ. Dr. David Pestroiu, Online, Un isihast printre musulmani. Repere misionar- apologetice din timpul captivității otomane a Sfântului Grigorie Palama
 3. Ionuț Lupașcu, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Morală creștină, Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Iloaie, Sfânta Liturghie. Importanța ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și a credincioșilor
 4. Leș Adrian, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Faculății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Misiologie și Ecumenism, Pr. Conf. Univ. Dr. Cristian Sonea, Online, Teologia mariologică penticostală reflectată în documentele dialogului bilateral dintre Biserica Romano- Catolică și câțiva reprezentanți ai penticostalismului clasic (1977-1982)
 5. Protos. Natanael Zanfirache, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Spiritualitate, ÎPS Prof. Univ. Dr. Andrei Andreicuț, Aspecte ale teologiei Sfântului Sofronie Saharov Athonitul privind îndumnezeirea omului
 6. Marcel Popa, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Spiritualitate, ÎPS Prof. Univ. Dr. Andrei Andreicuț, Valoarea terapeutică a rugăciunii: datele științei și învățătura ortodoxă
 7. Andrei Chețan, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Teologie Morală, Pr. Prof. Univ. Ștefan Iloaie, Perspectiva asupra pericolului închipuirii în practicarea rugăciunii
 8. Andrei Gorbănescu, Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, Misiologie și Ecumenism, Pr. Prof. Univ. Dr. Aurel Pavel, Online, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, candelă a rugăciunii românești în Țara Sfântă

MASA DE PRÂNZ, 13:00-14:00

 

SECȚIUNEA TEOLOGIE SISTEMATICĂ, Sesiunea a VII-a, 14:00-16:00

Moderatori: Conf. Univ.Dr. Nicolae Turcan; Drd. Adrian Leș

 1. Pr. Moldovan Gheorghe, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Morală Creștină, Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Iloaie, Online, Rugăciunea izvor de bucurie
 2. Pr. Șamșodan Marcel Petru, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Misiologie și Ecumensim, Pr. Conf. Univ. Dr. Cristian Sonea, Teologie, rugăciune, înmormântare. Raportarea creștinului la moarte în viziunea părintelui Alexander Schmemann
 3. Micu Radu, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Apologetică, Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Turcan, Dogmă și spiritualitate în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae. Ierarhie și reciprocitate
 4. Pr. Ioan Haba, Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, Spiritualitate Ortodoxă, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan C. Teșu, Online, Afecțiunile psihice grave și duhovnicia
 5. Crețu Oana, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Teologie Morală, Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Iloaie, Lucrarea rugăciunii și alternativele ei contemporane
 6. Arpad Țintariu: Școala Doctorală „ Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Teologie Pastorală, Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Tia, Online, Rugăciunea la Dumitru Constantin Dulcan 

 

SECȚIUNEA ISTORIE,  Sesiunea a VIII-a, 16:00-17:30

Moderatori: Pr. Lect. Univ. Dr. Bogdan Ivanov; Pr. Drd. Claudiu Ionuț Boia

 1. Todoran Eneia Nicolae, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Istoria Bisericii Universale, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Vasile Leb, Studiu despre raționalitatea creației și informatica în lumina gândirii teologice a Sfinților Trei Ierarhi și a Sfântului Maxim Mărturisitorul
 2. Lazăr Alexandru, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Istoria Bisericii Universale, Pr. Prof. Univ. Dr. Gabriel Gârdan, Online, Începuturile universalismului creștin în America: context și cauze
 3. Pr. Adrian Gheorghe Dan, Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, Istoria Bisericii Universale, Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Chifăr, Online, Ioan al VI-lea Cantacuzinul- monahul Ioasaf și viața isihastă
 4. Ivanovici Daniela, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Istoria Bisericii Universale, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Vasile Leb, Coordonatele vieții duhovnicești în corespondența antiisihastei Irina – Evloghia Comnena

 

SECȚIUNEA TEOLOGIE PRACTICĂ, Sesiunea a IX-a, 17:30-19:30

Moderatori:  Arhim. Lect. Univ. Dr. Simeon Pintea; Drd. Ionuț Chifa

 1. Ionuț Chifa, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Teologie Pastorală, Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Tia, Rugăciunea pentru cei ce-L caută
 2. Nicolae Vlad, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie din Cluj-Napoca, Muzică Bisericească și Ritual, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanicu, Online, Rugăciunea, calea cunoașterii duhovnicești
 3. Ovidiu Flediorean, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Teologie Pastorală, Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Tia, Online, Imaturitatea psiho-spirituală și rolul ei în dezvoltarea comportamentelor adictive în viața adultului emergent
 4. Pop Daniel-Matei, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Teologie Practică, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, Online, Activitatea pastorală a părintelul Florea Mureșan între acrivia teologiei și dinamica rugăciunii
 5. Rusu Emanuel Vasile, Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Teologie Practică, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, Părintele Dumitru Stăniloae – teolog și om al rugăciunii

 

– Cuvântul PS BENEDICT Bistrițeanul 

CONCLUZIILE ȘI ÎNCHIDEREA SIMPOZIONULUI, 20:00-20:30