1. Regulamentul Școlii Doctorale de Teologie Ortodoxă
  2. Regulamentul UBB de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat
  3. Legi
  4. Hotărâri și ordonanțe ale Guvernului României
  5. Ordine ale ministrului educației
  6. Reglementări ale Universității Babeș-Bolyai
  7. Contract de studii universitare de doctorat
  8. Conținut program de studii
  9. Anexa 3 la Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai – procedura de susținere publică a tezei de doctorat în regim online

Pentru mai multe formulare, accesați pagina studiilor de doctorat.