Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop
Rector, Universitatea "Babeș Bolyai" Cluj-Napoca
Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Tia
Director, Teologie Pastorală
Email: teofil.tia@ubbcluj.ro
Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă
Teologia Biblică a Vechiului Testament cu noțiuni de Arheologie Biblică și Limbă Ebraică Clasică
Email: ioan.chirila@ubbcluj.ro
Drd. Bogdan Gabor
Reprezentantul studenților
Consiliul școlii
Teologie Sistematică
Teologie Practică
Teologie Istorică
Teologie Biblică