Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop
Președintele Academiei Române
Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu
Directorul Școlii Doctorale, Muzică Bisericească și Ritual

Email: vasile.stanciu@ubbcluj.ro
Curriculum vitae

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă
Teologia Biblică a Vechiului Testament cu noțiuni de Arheologie Biblică și Limbă Ebraică Clasică

Email: ioan.chirila@ubbcluj.ro
Curriculum vitae

Drd. Bogdan Gabor
Reprezentantul studenților
Consiliul școlii
Teologie Sistematică
Teologie Practică
Teologie Istorică
Teologie Biblică