• Înscrieri: 2 – 6 septembrie 2019 (la Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan f.n. între orele 10.00-14.00, la parter)
  • Acte necesare înscriere

ATENȚIE:

La dosarul de înscriere se va atașa binecuvântarea ierarhului de care aparține candidatul.

Taxa de înscriere e in valoare de 300 RON și se plătește

  1. la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;
  2. la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);
  3. prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.
Nr. crt. Numele și prenumele conducătorului de doctorat  

Domeniul de doctorat

Data, ora și locul desfășurării examenelor
Facultatea de Teologie Ortodoxă

Școala doctorală de Teologie „Isidor Todoran”

     1. Bel Valer Teologie I. Proba scrisă

· Dogmatică: luni, 9 septembrie, ora 9.00, Facultatea de Teologie Ortodoxă, sala 211 (L.G. Munteanu)

· Specialitate: marți, 10 septembrie, ora 9.00, Facultatea de Teologie Ortodoxă, sala 211 (L.G. Munteanu)

II. Interviu

· Marți, 10 septembrie, ora 13.00, Facultatea de Teologie Ortodoxă, sala 211 (L.G. Munteanu)

     2. Chirilă Ioan
     3. Gârdan Gabriel
     4. Gordon Vasile
     5. Iloaie Ștefan
     6. Leb Ioan-Vasile
     7. Stanciu Vasile
     8. Tia Cristian (Teofil)
  9. Tofană Stelian
  10. Vlaicu Patriciu
  • Confirmarea ocupării locurilor – la Institutul de Studii Doctorale 23 – 25 septembrie 2019
  • Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) – 1 octombrie 2019